Създай си нов старт в избрана от вас област

200,00 лв.350,00 лв.

Ползите  от тази програмата  включват:
💖💖💖  **Планиране на Кариерното Развитие и личния живот:** Програмата може да помогне в определянето на цели и посоки за  развитие, както и в изготвянето на план за постигане на тези цели.
💖💖💖 Самооценка на Уменията и Успехите:**
💖💖💖 Търсене на Възможности за Обучение и развитие. **
💖💖💖 Планиране на Професионалния и Личен Живот:** Участниците се учат как да балансират професионални и лични ангажименти, като разработят стратегии за управление на времето и приоритетите.
💖💖💖 Преодоляване на проблеми, блокажи, негативни сценарии и ограничения.** 
Код: Няма Категория: