🍀🗝 Освободи се от блокажите свързани с пари и изобилие

Original price was: 84,99 лв..Current price is: 39,99 лв..

Курсът “Освободи се от негативните убеждения свързани с пари и изобилие”  може да предостави разнообразни ползи, които помагат на участниците да преосмислят и преобразят своя подход към парите. Ето някои от потенциалните ползи:

🍀🗝 Разбиране и намиране на негативните убеждения: Курсът предоставя възможност за анализ и разбиране на негативните убеждения, които участникът може да има относно парите и финансите.

🍀🗝 Промяна на негативните програми свързани с пари: Участниците могат да научат техники и стратегии за промяна на негативните програми и убеждения, заменяйки ги с по-позитивни и подкрепящи.

🍀🗝 Преработване на негативните блокажи и сценарии свързани с пари

Категория: