💡💌🎁 Постигане на цели и задачи

200,00 лв.350,00 лв.

Програмата по постигане на цели и задачи  предоставя различни ползи за участниците:
🍀🍀🍀 Ясно Дефиниране на Целите
🍀🍀🍀 Стратегии за Планиране
🍀🍀🍀 Разработване на Реалистични Планове
🍀🍀🍀 Управление на Времето и стреса
🍀🍀🍀 Мотивационна Подкрепа
🍀🍀🍀 Справяне с трудностите
🍀🍀🍀 Развитие на Способности за Вземане на Решения
🍀🍀🍀 Създаване на Последователност от Действия
🍀🍀🍀 Изграждане на Устойчиви Навици
🍀🍀🍀 Ефективна Комуникация и Сътрудничество
Код: Няма Категория: