Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Представяне

Коучинг сесиите се провеждат в рамките на 1 час (онлайн или в моя офис) по теми, индивидуално съобразени с вас. Това е метод за постигане на развитие в личен и професионален план, като чрез работата с коуч (треньор) вие получавате възможност да тренирате своите качества и умения, да ги развивате и да постигате поставените цели. Ключово е вашето осъзнаване на проблемите и препятствията, както и начините за справяне с тях. Навигатор в този процес е вашият коуч, с чиято подкрепа следите и отстранявате пречките пред желаното от вас – промяна, действие, успех.

Съвместната ни работа се движи по предварително изготвена и договорена програма, в която са включени основите теми, важни за вас. Коучингът дава възможност за разглеждане на конкретни казуси и осигурява свободата в защитена среда да се опитват нови подходи и техники за справяне със ситуации, разрешаване на конфликти, постигане на цели, намиране на нови решения и начини за развитие.

Проблеми – Решения

Коучингът може да ви бъде полезен с това:
– бързо и точно да определяте причини за казуси и предизвикателства, да ползвате нови инструменти и комбининации от подходи за разрешаването им, качествено да развивате себе си и навигирате промяната по най-добрия за вас начин, да балансирате и целеполагате спрямо вашите нужди и желания;
– заедно създаваме план за действие и работа по важните за вас теми за постигане на положителни промени в живота ви; 
– следя напредъка ви, имате моята подкрепа и обективна обратна връзка; 
– работим по новопоявили се ситуации по пътя към реализацията на вашите цели –  лични и професионални.

Проблеми:

Трудности в отношения

Конфликтни ситуации

Бърнаут и стрес

Страхове, фобии, съмнения, несигурност

Изпитване на негативни емоции дълго време

Блокажи, травми, повтарящи се сценарии

Липса на перспектива, мотивация
Стартиране на бизнес, кариерна промяна
Личностно развитие
Решения с коучинг за:
Подобряване на отношения
Разрешаване на конфликти

Справяне със стрес, напрежение

Намиране на причина и промяна към увереност

Преработка на негативни състояния

Освобождаване и промяна на навици, поведение
Откриване на призвание, работа с мечти и цели

Постигане на бизнес и професионални цели

Осъзнаване, духовно израстване

Методи

В коучинг сесиите основно се използват техники и инструменти, характерни за него, които могат да бъдат допълвани и от други методи спрямо нововъзникнали ситуации или индивидуални нужди по пътя към целта. Процесът на работа предполага създаването на подходяща, насърчаваща среда за изграждане на човека като емоционално интелигентна и стабилна личност, за развитие в желаната от него посока в професионален план – лидерство, кариера, усъвършенстване.

Коучингът е модерен метод, който насърчава самоизучаването с фокус върху подобряване на ученето и развитие на самосъзнанието и личната отговорност. Насочен е към тренировка на качества и умения у човека за спряване с различни ситуации чрез механизми, инструменти и подходи за обективно наблюдение, откриване на причините и преодоляване на предизвикателствата. Ползата му може да се види както в общ план по различни цели (освобождаване от блокажи, преодоляване на несигурност, мотивация, кариерно развитие), така и при единични събития или казуси, значими за индивида.

Използва се комбинация от методи и техники за терапия и отработване на проблема по преценка на фасилитатора. За целта се отчитат както индивидуалните потребности и възможности на човека, така и тежестта на проблема, с което да се облекчи преработването и увеличи ефективността. Сред допълнителните методи могат да бъдат енегрийна психология, САЙ-КЕЙ, констелации и други.

Позволете ми да ви насоча и заедно да вървим по пътя на развитие и промяна – с вашите лични усилия и последователност, защото личната работа е тази, която развива вашия потенциал и ресурси.

Запишете час за своята коучинг сесия.

Свържете се