Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Представяне

Кариерните консултации представляват 1 час съвместна работа (онлайн или в моя офис) на тема кариера, бизнес и управление на промяна. Сесиите са полезни, когато търсите своето призвание или нови хоризонти, избирате какво да учите, планирате кариера или бизнес, искате да балансирате работа и личен живот, намирате се в стресови ситуации от напрежение в работата, повишение или смяна на професия, бизнес.

Тези консултации могат да ви помогнат да погледнете на себе си, своите желания и очаквания за работното място по различен начин. Заниманията дават възможност да се ориентирате за това от какво имате нужда, да познаете себе си, да поставите бизнес и професионални цели.

Проблеми – Решения

Кариерните консултации могат да ви бъдат полезни с това:
– точно и ефективно да намирате причини за единични или повтарящи се казуси и предизвикателства, път за развитие и реализация в хармония с вас и вашето призвание, да балансирате и целеполагате спрямо вашите нужди и желания; 
– заедно създаваме план за постигане на положителни промени в професионалния ви живот; 
– следя напредъка ви, имате моята подкрепа и обективна обратна връзка като сертифициран кариерен консултант; 
– работим по новопоявили се ситуации по пътя към реализацията на вашата кариерна или бизнес цел.

Проблеми:
Застояване без работа или формално търсене
Честа смяна на работното място, липса на перспектива, удоволствие от постигнатото

Усещане на застой, притискане в ъгъла, желание за коренна промяна

Стрес при повишение или разгръщане на бизнеса, претоварване, бърнаут

Изпитване на негативни емоции дълго време
Свръх заетост, липса на други интереси, бягство от себе си, силен стрес, често боледуване

Колебание относно образование и професионален път

Стартиране на бизнес, промяна в направление, липса на ясен план, несигурност или съмнения

Решения със сесия за:

Справяне със стресови ситуации в работата и кариерата

Откриване на собственото призвание и мотивация за развитие
Промяна в кариерата или местоработата, трансформация в бизнеса

Адаптация към промяна в позиция или ниво на управление, лидерство

Преработка на негативни емоции и състояния
Откриване на причина и разрешаване на личностни проблеми
Образователно и професионално ориентиране
Постигане на бизнес и професионални цели

Методи

Кариерата е нещо, което човек гради цял живот. Дали нает на работа или със собствен бизнес, минава през етапи като стъпала на стълба: “Израстване” (0-14г.) – оформя се като личност и ориентировъчно избира какъв иска да стане; “Изследване” (15-24г.) – запазва или коригира избора, защото е разбрал нови неща за себе си и има самостоятелна преценка; “Формиране” (24-44г.) – намира подходящата работа за себе си, утвърждава се, но същевременно проверява избора, преоценява кариерното си развитие; “Съхранение” (45-65г.) – старае се да запази своята ниша, има силна мотивация, продължава процеса на самоидентификация с кариерата; “Спад” (60-65г.) – има намалена активност, избира между нагласа за предстоящо пенсиониране или ново амплоа на ментор за следващите поколения.

Фасилитаторът използва набор от утвърдени и иновативни методи и инструменти за професионално ориентиране и кариерно развитие. Прилага също дългогодишен опит в сферата на човешките ресурси и актуална информация за пазара на труда, анализира резултати от тестове за определяне на личностен профил, ценности в работата и други. Подходът е цялостен и се отчитат максимално спецификите на индивида и поставените цели. В хода на съвместната работа се оценява постигнатото, като се идентифицират пречки и ограничения, отчитат се предимства, таланти и силни страни, предлага се допълнително развитие на умения и компетенции, отработват се ситуации и казуси, влияещи върху личност и професионален успех.

Използва се комбинация от методи и техники за терапия и отработване на проблема по преценка на фасилитатора. За целта се отчитат както индивидуалните потребности и възможности на човека, така и тежестта на проблема, с което да се облекчи преработването и увеличи ефективността. Сред допълнителните методи могат да бъдат енегрийна психология, САЙ-КЕЙ, коучинг и други.

Позволете ми да ви насоча и заедно да вървим по пътя на развитие и промяна – с вашите лични усилия и последователност, защото личната работа е тази, която развива вашия потенциал и ресурси.

Запишете час за своята сесия за кариерна консултация.

Свържете се