Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Представяне

Личните сесии представляват 1 час съвместна работа (онлайн или в моя офис) по зададени от вас теми и направления. Понякога житейски проблеми и трудни отношения могат да накарат човек да изпита слабост, неувереност, дори усещане за безизходица. Забързан в ежедневието да не се замисли за себе си и какво се случва вътре в самия него, да забрави мечтите си, да се примири с неуспеха, да натрупа разочарование, тъга.

Има избор – човек сам решава дали да вижда реалността сива или в цветове, дали да се пробуди, дали да живее пълноценно и да се радва на постижения. Отговорността за живота, който живеем е лична. Това, което вложите в себе си винаги дава резултат и се проявява в реалния живот.

Проблеми – Решения

Индивидуалните сесии могат да ви бъдат полезни с това, че:

– бързо и ефективно намирате ограничаващите и/или блокиращите ви убеждения, подсъзнателни вярвания, събития и ситуации, препятстващи вашите мечти, желания и живот; 
 
– заедно създаваме план за постигане на положителни промени в живота ви; 
 
– следя напредъка ви, имате моята подкрепа и обективна обратна връзка; 
 
– работим по новопоявили се саботажи, блокажи, жизнени сценарии, които пречат за постигането на вашата цел.
Проблеми:

Ниска самооценка

Трудности в общуване, връзка

Трудности в отношения деца – родители

Бърнаут и стрес

Вина, гняв, тъга

Страхове, фобии

Раздяла, загуба на близки


Апатия, липса на мотивация


Личностно развитие

Решения със сесия за:

Повишаване на самооценка

Общуване и взаимоотношения

Подобряване на семейни отношения

Справяне със стрес, напрежение

Преработка на състояния

Откриване на причина и промяна

Приемане и отработване на раздяла, загуба

Справяне с апатия, работа с мечти и цели

Осъзнаване, духовно израстване

Методи

Изграждането на емоционално интелигентна и стабилна личност е процес – за различните хора, той е различен като стъпки и продължителност. Ето защо, в сесиите може да използваме различни методи, сред които САЙ КЕЙ /PSYCH-K®/, Енергийна психология /EDxTM™/, Метафорични асоциативни карти МАК, Констелации и други.

Енергийната психология съчетава приложна кинезиология, работа с биоенергийната система на човек и работа със съзнанието и подсъзнанието. Методът е разработен от американския психолог Фред Гало и включва работа по меридиани и акупунтурни точки, кинезиологичен тест, енергиен анализ, енергийни центрове, мануално третиране. Техниките се справят бързо и радикално с психологически проблеми, емоционални травми и блокажи от системата „психика–тяло“.

САЙ КЕЙ /PSYCH-K/ e разработен от психолога Роб Уилямс, който използва откритията на епигенетиката и невробиологията, и по специално тези на Брус Липтън. Работи се с балансиране на двете мозъчни хемисфери и трансформация на подсъзнателни вярвания – от себе-саботиращите и себе-ограничаващи в подкрепящи и положителни. Особено ефективен за промяна на поведенчески навици, редуциране на стрес, подобряване на физиологичното и психологическо благосъстояние на човек, както и за цялостна промяна на животa.

Семейните констелации са метод, разработен от немския терапевт Берт Хелингер. Те са уникален инструмент, с чиято помощ могат да се изследват причините за различни житейски ситуации и да се пренаредят семейно-родови отношения, защото всеки е част от Вселената, рода, семейството си. Констелациите са от полза при трудности в отношения деца – родители, партньорства и интимност, служебни взаимоотношения и бизнес, здравословни и финансови проблеми, както и личностни (страхове, тревога, обърканост, др.).

Метафоричните асоциативни карти са модерен метод, чрез който можете директно да общувате с вашето подсъзнание. Работата с нарисувани карти и асоциациите, които събуждат във вас е ненатоварваща, позитивна и щадяща. Посредством МАК намирате интересен и безопасен начин да разгледате теми от вашия живот, които са чувствителни или трудни, без да потъвате в минали преживявания. Методът е удачен както за конкретни казуси, така и в посока личностно развитие.

Позволете ми да ви насоча и заедно да вървим по пътя на промяната – с вашите лични усилия и последователност, защото личната работа е тази, която развива вашия потенциал и ресурси.

 

Запишете час за своята индивидуална сесия.

Свържете се