Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Представяне

Индивидуалните констелации се провеждат в рамките на 1 час (онлайн или в моя офис) по зададени от вас теми. Като част от Вселената, рода и семейството, в ДНК-то на всеки човек се пазят записи от седем поколения назад. Онова, с което предците не са успели да се справят, като събития, емоции, чувства също е записано. Изразява се в модели, събития и роли, които човек наследява, а от любов и благодарност към предишните поколения, продължава да повтаря.

Всяка семейна система има правила, закони и струкура, а тяхното нарушаване или незачитане води до трудности и проблеми за всяко следващо поколение. Констелациите са уникален инструмент, с който можете да пренаредите семейно-родовите си отношения, да се освободите от онова, което не е ваше и да живеете своя живот пълноценно.

Проблеми – Решения

Констелациите могат да бъдат групови и индивидуални. Индивидуалните разкриват пред вас възможност да:

– отработвате по-фокусирано и бързо, съобразно личните възможности, интересуващите ви теми
– ползвате предимствата на индивидуалната работа с констелатор;
– избегнете споделянето в група на теми и ситуации от живота ви;
– получите подкрепа и обратна връзка за подходящото отработване, за което може да се ползват и допълващи методи на работа.

Проблеми:

Невъзможност за целепостигане

Трудности при създаване на семейство, деца

Трудности в реализация, кариера, бизнес

Дисбаланс в даване-получаване

Липса на ресурси или безсилие, безпътица

Загуби от материален и човешки характер

Зависимости към храна, алкохол, наркотици, секс, хазарт

Неспособност за избор, решение, поемане на отговорност

Заплитания и други повтарящи се събития и ситуации

Решения с констелация за:
Постигане на цели

 
Създаване на семейство, деца
 
 
Реализация, кариера, бизнес
Балансиране на даване-получаване
 
Добиване на ресурси, освобождаване от товар
 
Приемане и справяне със ситуацията

Справяне със зависимости

Добиване на решителност, осъзнатост, отговорност

Разплитане на връзки, негативни ситуации

Методи

За осъществяване на индивидуалните констелации се използват т.нар. семейни констелации. Методът e приложим във времето на една сесия и помага на човек да се свърже дълбоко със своята реалност, за да разбере по какъв начин е заплетен с други членове на семейството. В полето се разкриват подробности, a човек може да получи нова перспектива и реализира вътрешна промяна. При казус с много сложни връзки може да е необходима последваща констелация. Самият процес на интеграция продължава дълго време, а облекчение може да се почувства веднага след приключване на сесията.

Семейните констелации са метод, разработен от немския терапевт Берт Хелингер. Те са уникален инструмент, с чиято помощ могат да се изследват причините за различни житейски ситуации и да се пренаредят семейно-родови отношения, защото всеки е част от Вселената, рода, семейството си. Констелациите са от полза при трудности в отношения деца – родители, партньорства и интимност, служебни взаимоотношения и бизнес, здравословни и финансови проблеми, както и личностни (страхове, тревога, обърканост, др.).

Използва се комбинация от методи и техники за терапия и отработване на проблема по преценка на фасилитатора. За целта се отчитат както индивидуалните потребности и възможности на човека, така и тежестта на проблема, с което да се облекчи преработването и увеличи ефективността. Сред допълнителните методи могат да бъдат енегрийна психология, САЙ-КЕЙ и други.

Позволете ми да ви насоча и заедно да вървим по пътя на промяната – с вашите лични усилия и последователност, защото личната работа е тази, която развива вашия потенциал и ресурси.

 

Запишете час за своята индивидуална сесия.

Свържете се