Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Представяне

Заниманията в група се провеждат по предварително зададени теми, в съответствие с целевата аудитория и формат (онлайн или в моя офис). Следват направления за личностно или кариерно развитие. Обичайно семинари и уебинари, практически тренинги по дадена тема са отворени като достъп след съответното записване за участие. Други формати са от затворен тип – провеждат се за конкретен колектив или подбрани участници, като например констелации в група (семейни, бизнес), коучинг и кариерни обучения за екипи.

За актуална информация относно занимания в група, следете събитията в календара. При интерес да отработите конкретен казус във вашия екип, желание за по-високи резултати и удовлетвореност или нужда от фасилитатор по дадена тема, споделете като изпратите запитване към мен.

Проблеми – Решения

Заниманията в група могат да бъдат полезни с това:
– леко и ефективно да се разгледа темата, приемат и отработят причините за възникналите проблеми или предизвикателства пред индивида/ колектива;
– възможност за формиране на обща нагласа за разбиране и подкрепа, стимул и енергия за по-добри резултати;
– заедно разглеждаме и споделяме ситуации, решения – не сте сами със своя проблем, черпите от опита на групата;
– следя напредъка общо и индивидуално, имате подкрепа и обективна обратна връзка от моя страна.

Проблеми:

Личностно развитие

Дисбаланс, напрежение, неефективност в екипа

Трудности в отношения

Стрес/ бърнаут, промени в екипа и работата

Повтарящи се събития, пречки и ситуации

Негативни състояния и емоции за дълго време

Липса на мотивация, неопределеност, съмнения

Ограничаващи убеждения, невъзможност за действие, самосаботаж

Решения със занимания за:

Осъзнаване, духовно израстване

Лидерство, отговорност, разпределение и роли в екипа

Подобряване на отношения

Справяне със стрес, адаптация към промяна, баланс

Намиране на причини и отработване на модели

Разрешаване на личностни проблеми

Откриване на призвание, работа с мечти, целеполагане 

Справяне с блокажи, добиване на поведенчески навици и нагласа за успех

Методи

Типът събитие и поставените цели определят набора от методи, които да се приложат в процеса на работа с групата. Използват се семейни и бизнес констелации, коучинг и фасилитация, които обогатяват възможността за провеждане на интерактивно обучение с практически занимания към представянето на разглежданата тема.

Семейните констелации са метод, разработен от немския терапевт Берт Хелингер. Те са уникален инструмент, с чиято помощ могат да се изследват причините за различни житейски ситуации и да се пренаредят семейно-родови отношения, защото всеки е част от Вселената, рода, семейството си. Констелациите са от полза при трудности в отношения деца – родители, партньорства и интимност, служебни взаимоотношения и бизнес, здравословни и финансови проблеми, както и личностни (страхове, тревога, обърканост, др.). Методът може да се приложи и за работни екипи, тъй като в колектива също има взаимоотношения, йерархия и редица други характеристики, сходни на семейството.  

Методът фасилитация се използва при провеждане на срещи, сесии, семинари, уъркшопи и други подобни формати на групови занимания. Приложението му позволява по-голяма интерактивност и включване на участниците в процеса на обучение/ работа. За целта се създава подходяща среда за свободно, отворено споделяне и се насърчава поемането на отговорност и обмена на идеи, опит и мнения по разглежданата тема. Фасилитаторът може да представи теория, но фокусът му е върху практичността. Работи за подпомагане на групата и индивидите в нея за придвижване напред към целта им чрез насърчаване на сътрудничество и доверие.

Коучингът е модерен метод, който насърчава самоизучаването с фокус върху подобряване на ученето и развитие на самосъзнанието и личната отговорност. Насочен е към тренировка на качества и умения у човека за спряване с различни ситуации чрез механизми, инструменти и подходи за обективно наблюдение, откриване на причините и преодоляване на предизвикателствата. Ползата му може да се види както в общ план по различни цели (освобождаване от блокажи, преодоляване на несигурност, мотивация, кариерно развитие), така и при единични събития или казуси, значими за индивида. Може да се използва и в посока развитие към по-добри резултати и удовлетвореност в екипи.

Вижте календара с предстоящи събития, в които може да се включите. Позволете ми да ви насоча и заедно да вървим по пътя на развитие и промяна – с вашите лични усилия и последователност, защото личната работа е тази, която развива вашия потенциал и ресурси.

Изпратете запитване за групово занимание, персонализирано за вашия екип и нужди.

Свържете се