Общи условия

**Общи условия за ползване на Онлайн Магазин еlipaneva.com
 
Моля, внимателно прочетете следните Общи Условия преди да използвате този интернет сайт и електронен магазин. Използването на този уебсайт и електронен магазин предполага, че сте съгласни и се съобразявате с настоящите условия. Ако не сте съгласни с тях, моля, не продължавайте да използвате този уебсайт и магазин.
 
### 1. Регистрация и Личен Профил:
1.1. За да използвате всички функционалности на електронния магазин, може да бъде изискана регистрация. Предоставената информация по време на регистрацията трябва да бъде точна и актуална.
 
1.2. При регистрация, потребителят е отговорен за поддържането на конфиденциалността на своята информация за вход и за всяко действие, извършено с профила му.
 
### 2. Ползване на Услугите:
2.1. Услугите, предоставяни чрез този уебсайт и електронен магазин, са предназначени за лична употреба на потребителите.
 
2.2. Забранено е използването на уебсайта за незаконни цели или за предаване на вредни материали.
 
### 3. Плащане и Доставка:
3.1. Плащането за поръчките се извършва в съответствие с условията, посочени при завършването на поръчката.
 
3.2. Информацията за доставка, включително сроковете и разходите, се предоставя ясно преди завършване на поръчката.
 
### 4. Отговорности и Гаранции:
4.1. Информацията, предоставена на този уебсайт, е предназначена за информационни цели и не носи отговорност за евентуални неточности или пропуски.
 
4.2. Уебсайтът и електронният магазин не носят отговорност за вреди, причинени от използването на предоставената информация.
 
### 5. Авторски Права и Интелектуална Собственост:
5.1. Всички материали и съдържание на този уебсайт са защитени от авторско право и интелектуална собственост.
 
5.2. Забранено е копирането, възпроизвеждането или разпространението на материали без изричното разрешение на собственика.
 
### 6. Промени в Общите Условия:
6.1. Собствениците на уебсайта имат право да променят настоящите Общи Условия по всяко време. Промените влизат в сила веднага след публикуването им.
 
### 7. Защита на Личните Данни:
7.1. Личните данни, предоставени по време на регистрация или поръчка, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на уебсайта.
 
### 8. Заключение:
8.1. Използването на този уебсайт и електронен магазин подразбира, че сте запознати и съгласни с настоящите Общи Условия.
 
8.2. Ако имате въпроси или неясноти относно Общите Условия, моля, свържете се с нас преди да използвате уебсайта.
 
Потребителите имат две възможности:
 
– Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) http://ec.europa.eu/odr – единен портал за достъп, който позволява на Потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а също така и с национални.
 
– Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия: https://kzp.bg/login.