Констелации

За кого са полезни и подходящи КОНСТАТАЦИИТЕ?
Те са подходящи и са много добър метод, за да застанеш на своето място в семейството, в което си роден, за да можеш да получаваш от ресурсите на рода.
Да застанеш на правилното място в семейството, което си създал по късно ти самия
Констелациите помагат при повтарящи се семейно-родови сценарии и проблеми свързани с пари, загуби, липса на деца, партньор, повтарящи се заболявания и здравословни проблеми в рода.
Чрез бизнес констелациите мога да се открият скритите динамики в междуличностните бизнес отношения, дългове, фалити.
 
Могат да се открият скритите конфликти в екипите, между съдружниците, между мениджърите и персонала, между самите тях.
Могат да се получат отговори при високо текучество на хора, липса на мотивация и много други.

🌟🍁 Онлайн констелации

 
 
Онлайн констелации,  се провеждат през интернет и могат да предложат редица ползи:
 
🌟🍁 Достъпност и Гъвкавост Онлайн констелации предоставят възможност за участие от различни географски местоположения, като същевременно осигуряват гъвкавост на времето за участниците.
 
🌟🍁 По-Ниски Разходи Онлайн сесиите често могат да бъдат по-икономични, тъй като не се налага да се пътува и да се посещават физически места.
 
🌟🍁 Удобство и Комфорт  Участниците могат да участват в констелации от удобството на своя дом или офис, което може да улесни процеса на работа с трудни теми.
 
🌟🍁 По-Голям Достъп до Експерти Онлайн форматът предоставя възможност за участие в сесии с известни експерти или терапевти, които може да са недостъпни локално.
 
 
Към констелацията
Към констелацията

🌳🌳🌳Констелации с представители 🌳🌳🌳

 

Констелации (или системни констелации) са метод в рамките на системната терапия, използван за иследване на динамиката в системи – семейства, организации или други социални структури. Този метод може да доведе до различни ползи:
 
🌳🌳🌳 Разбиране на Системната Динамика Констелациите помагат в откриването  и разбирането на сложните взаимодействия и динамики в различни системи.
 
🎁🎁🎁 Разрешаване на Конфликти
 
🌳🌳🌳 Изграждане на по-здрави отношения
 
🌳🌳🌳 Разкриване на скрити Динамики
 
🌳🌳🌳 Подкрепа за процеса на приемане на решения

🌷🌞Индивидуални констелации

 

Индивидуалните констелации, които се провеждат с единичен участник и фасилитатор, предлагат редица ползи:
 
🌷🌞 Лично внимание и адаптация Индивидуалните констелации предоставят възможност за интензивно внимание и персонализиран подход, тъй като фасилитаторът работи директно с един участник.
 
🌷🌞 Конфиденциалност и защитеност Участниците могат да споделят лични и чувствителни теми в спокойна обстановка, където не присъстват други хора.
 
🌷🌞 Фокус върху лични теми Индивидуалните констелации позволяват фокусиране върху лични теми, които са специфични за нуждите и целите на дадения участник.
 
🌷🌞 Бърз Прогрес Заради единичния фокус, индивидуалните констелации могат да доведат до по-бърз и дълбок прогрес при работа с лични предизвикателства.
Към констелацията
Към констелацията

Бизнес констелации

Бизнес констелации са метод за разглеждане на скритите динамики в организацията
 
🌷🌷🌷 Разкриване на Динамиката в Организацията: Бизнес констелациите могат да помогнат в идентифицирането и разбирането на сложните динамики в организацията, които не винаги са очевидни.
 
🌷🌷🌷 Идентификация на Проблеми и Блокажи Методът може да помогне в откриването на скрити проблеми, блокажи или неефективни структури в бизнеса, които могат да затрудняват функционирането на компанията.
 
🌷🌷🌷 Разбиране на отношенията в екипа:** Констелациите могат да бъдат полезни за разбиране и подобряване на взаимоотношенията между членовете на екипа или различните отдели в организацията.
 
🌷🌷🌷 Фасилитация на Промени и Интеграция Методът може да се използва за фасилитиране на процеса на промяна в организацията и за интегриране на нови стратегии или структури.